Cornellà del Terri (Salvador Coll Baucells, Alcalde)