Cornellà del Terri (Salvador Coll Baucells, Alcalde)

avisador_codigo_postal: 
17844
avisador_nombre_municipio: 
Cornellà del Terri
avisador_email_aviso: 
scoll@cornelladelterri.cat
avisador_telefono_aviso: 
651558731