Defuncions recents

CERCA D'OBITUARIS

Completa els següents camps per accedir a la informació sobre defuncions
Filtrar per :
6 resultats trobats

Esculli difunt per a obtenir mes informació

Hospitalet de Llobregat
Nom i cognoms Centre
QUIMET CERVINO MONTINS Funerària/Tanatori Mémora L'Hospitalet
MARIA ROSA ANGLéS SAPERAS Funerària/Tanatori Mémora L'Hospitalet
LEONARDO CANOSA QUINTIANA Funerària/Tanatori Mémora L'Hospitalet
JOSEP MARíA RODRíGUEZ SUáREZ Funerària/Tanatori Mémora L'Hospitalet
LAURA GIL BARTRA Funerària/Tanatori Mémora L'Hospitalet
JOSé GóMEZ CORTES Funerària/Tanatori Mémora L'Hospitalet